PRED-012:欲求不满的美人妻若菜奈央在家中被大叔上了

PRED-012:欲求不满的美人妻若菜奈央在家中被大叔上了

虽未足追踵前良,盖亦一家撰制,吾去世之后,可贻诸知音尔。《乘雅》云∶今市肆多用中温死蚕,以锻石淹拌,令白服之,为害最深。

内容:气味辛温,有大毒。名实既虚,寒温多谬,施于君父,逆莫大焉。

 盖太阳之脉本于下,而上额交巅,出入于中上也。 主治诸风,风痹,血痹,半身不遂,除寒冷,温养脏腑,去心下坚痞,感寒酸痛。

龟藏神于阴,复使阴出于阳,故能合囟。自晋代以来,有张苗、宫泰、刘德、史脱、靳邵、赵泉、李子豫等,一代良医。

司岁备物,则无遗主矣。淮南子云∶大戟去水,葶苈愈胀,用之不节,及反成病,亦在用之有节与不内容:气味苦寒,有毒。

风邪上薄于头,则为风头泪出之证。今之医者,不知采取时节,至于出产土地,新、陈、虚、实,一皆不悉,所以马志曰∶今按法阴干者,多恶。

Leave a Reply